Regulamin pobytu w Domu na Rozceściu

  1. W Domu na Rozceściu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, również na tarasach i balkonach.
  2. Wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia Gość hotelowy winien natychmiast zgłosić  obsłudze.
  3. Sprzęt sportowy jak narty, rowery i inne należy przechowywać w miejscu wskazanym przez obsługę.
  4. Chodzenie w butach narciarskich po obiekcie jest zabronione.
  5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  6. Cisza obowiązuje w godzinach 23.00-7.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek tak  się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.
  7. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
  8. Za zagubienie klucza do pokoju Dom na Rozceściu pobiera opłatę w wysokości 50 zł.
  9. Dokonanie rezerwacji noclegu równoznaczne jest ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.